Välkommen till Ingersbyns gård
kalvar
kor
start | semesterboende | jakt & fiske | Lantbruk | limousin | Ekologiskt kött | BJÖRKVED | kontakt | in English in english
stängseluppsättning

Lantbruket

Ingersbyns gård ligger i den värmländska mellanbygden, i Grums kommun alldeles intill Vänern. Vi brukar ca 140 ha vall. Dessutom nyttjar vi ca 170 ha naturbeten, varav största delen är strandbete.

Maskinparken består av traktor med lastare, press/plastare, slåtterkross, plog, betesputs, spannmålskärra och djurtransportkärra. Dessutom har vi en ATV som är ovärderlig när vi arbetar med stängsel och jagar kalvar som smiter ut.

Skogsmarken består till stor del av ungskog. Bitvis frodig granskog med god tillväxt, bitvis tallmarker där vi förhoppningsvis kommer att se talltimmer av god kvalitet växa fram. Älgen har farit varsamt fram på våra ägor så betesskadorna på ungskogen är mycket små. En ganska stor del av skogsmarken är vacker blandskog med stort inslag av björk. Vi har också några rena aspbestånd som etablerades med framgång under den tid då älgstammen var som störst.

Entreprenad>>>

 

 

 

 

 

 

 

 

djurtransport

ATV

Niclas och Anki Lundsten | Ingersbyns Gård, 664 91 GRUMS | lundsten@ingersbyn.se
Mobil Niclas 070-399 15 60 | Mobil Anki 070-669 55 60